ประวัติส่วนตัว






นางสาว นันทวรรณ จันทร     ชื่อเล่น แคท

ที่อยู่ปัจจุบัน 90 หมู่ 9 ต.กำแพง  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์0992094892

เกิดวันที่ 3 กันยายน 2542

อายุ 22 ปี

มีพี่น้อง  3  คน   เป็นบุคลที่ 1

สัญชาติ  ไทย     เชื้อชาติ  พุทธ

หมู่เลือด  AB

ความใฝ่ฝัน    อยากทำงานที่ ต่างประเทศ

คติประจำใจ     ชีวิตเหมือนจิ๊กซอ  อย่าเพิ่งถ้อ  เมื่อต่อยังไม่เสร็จ*-*

E-mail   kattee099209@gmail.com

จบการศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนกำแพง  ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ .ศรีสะเกษ  33120

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 


 กิจกรรมมัธยมตอนปลายของฉัน

 









เพลงที่ฉันชอบฟัง



            



นางสาว นารีรัตน์ อรรคบุตร     ชื่อเล่น แอน
ที่อยู่ปัจจุบัน 12 หมู่ 6 ต.ธาตุ  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์0807213682
เกิดวันที่ 2 มกราคม 2545
อายุ 19 ปี
มีพี่น้อง  2  คน   เป็นบุคลที่ 1
สัญชาติ  ไทย     เชื้อชาติ  พุทธ
หมู่เลือด  B
ความใฝ่ฝัน   มีบ้าน มีรถ ครอบครัวต้องสบาย
คติประจำใจ   ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
E-mail  narirata99@gmail.com
จบการศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ .ศรีสะเกษ  33270
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 


                                                                 กิจกรรมมัธยมตอนปลายของฉัน 

















เพลงที่ฉันชอบฟัง

                  




ความคิดเห็น