ผลงาน


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

งานที่1.
 
คำขวัญเชิญชวนมาเรียน

 


 


งานที่2

ให้นักศึกษาจัดPPtจากโปรแกรมCanva

งานที่3
ให้นักศึกษทำสไลด์2หน้าหน้าแรกแทรกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหน้า2แทรกไฟล์จากวิดีโอ


งานที่ 4
ให้นักศึกษาจัดทำรูปการ์ตูน aninmation ง่ายๆโดยศึกษาจาก Youtube


งานที่5

วิธีป้องกันโควิค19
ประวัติส่วนตัว


ความคิดเห็น